Nikola Tesla

Čovek koji je osvetlio svet

„Neka budućnost kaže istinu, procenite svakoga čoveka prema njegovom radu i zaslugama. Sadašnjost je njihova, ali budućnost je moja, za koju sam tako naporno radio.“ – Nikola Tesla

Muzej Nikole Tesle u Beogradu je otvoren za javnost 20. oktobra 1955. godine i bio je prvi tehnički muzej u Jugoslaviji. Ovom prilikom predstavljena je stalna postavka na kojoj su posetioci mogli posmatrati verno izrađene modele po Teslinim nacrtima. Jedan od njih, možda i najčuveniji, pokazuje dejstvo obrtnog magnetnog polja. Izloženi su i prvi Teslini indukcioni motori, maketa hidrocentrale koja ilustruje Teslin polifazni sistem prenošenja, razni generatori, transformatori i teledirigovana maketa broda. 1957. godinu možemo smatrati početnom godinom muzeološke delatnosti Muzeja Nikole Tesle jer je tek tad, urnom koja je doneta u muzej, bila upotpunjena stalna postavka.

Muzej Nikole Tesle je danas po svemu jedinstvena institucija nauke i kulture u Srbiji a i u svetu. Jedini je muzej koji čuva originalnu i ličnu zaostavštinu Nikole Tesle u kojem se nalaze najveća svetska zbirka dokumenata o njegovom životu i radu. Istraživači iz celog sveta mogu u muzeju naći informacije iz oblasti istorije nauke, pronalazaštva, patentnih prava, i o projektima u oblasti očuvanja i zaštite životne sredine i istraživanja takozvanih “čistih” izvora energije.

Danas se u svetu ime Nikole Tesle uzvikuje glasno i sa puno poštovanja, Brojna udruženja, studentske i inženjerske organizacije, čuvaju uspomenu na velikana svetske nauke. O njemu su napisane mnoge knjige, ispričane razne i moguće i nemoguće teorije. Nikola Tesla je bio veliki naučnik, čovek bez čijih bi izuma teško mogli da živimo ovako kako živimo – sa puno komfora i slobode koju nam pruža električna struja. Njegovi pronalasci poput Teslinog transformatora, obrtnog magnetnog polja, zatim doprinos u modulaciji radio-signala i radovi u oblasti rendgenskih zraka, čine srž današnje nauke i istraživanja.

Dobrodošli u Muzej Nikole Tesle, čoveka koji je osvetlio svet!